bayrakyapi.com

Karl?da? idda bayii d?? cephe kaplamas? plastik do?rama uygulamas?

FacebookTwitterGoogle bookmarkJP-Bookmark

 Bursan?n y?ld?r?m ilçesi karl?da? caddesinde bulunan Karl?da? idda bayiinin a?ustos 2008 de ba?lan?p alt? i? günü içinde teslim edilen alüminyum d?? cephe kaplamas? uygulamas?nda birinci s?n?f alukobat malzeme kullan?larak profesyonel üretim ve online pokies montaj ekibimizin i?yeri ve caddeye katm?? oldu?u de?er foto?raflardanda anla??lmaktad?r. Karl?da? idda baayisinde alüminyum d?? cephe kaplamas? uygulamas?n?n yan? s?ra içerde ta?yünü tavan ve d??arda kap? ve cam plastik do?ramalar? yap?lm??t?r.

 

TRANSLATE FOR OTHER LANGAUAGE

GOOGLE

You are here: ANASAYFA

Firma rehberi firma rehberi site ekle